Vaslui, Str.Călugăreni, nr. 63, cod poştal 730149

Tel.(centrală): 0335 401 723; 0746 248 644

Fax: 0235 361 842

          Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui funcţionează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.918/2010, privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia.

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui este o instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţat de la bugetul de stat.

          Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui îndeplineşte atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului la nivel judeţean, în domeniul implementării legislaţiei şi politicilor de mediu, coordonează elaborarea planurilor de acţiune la nivel local.

          Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui acţionează prin toate mijloacele prevăzute de lege şi pe întregul teritoriu de care răspunde pentru protecţia şi ameliorarea stării mediului şi a calităţii vieţii, cu luarea în considerare a necesităţii punerii în aplicare pe plan local a prevederilor convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte şi realizării obiectivelor, programelor şi planurilor de acţiuni dezvoltate în baza acestor convenţii şi acorduri. În realizarea atribuţiilor ce ii revin, agenţia încurajează şi dezvoltă parteneriatul cu toate sectoarele societăţii civile şi cu organizaţiile neguvernamentale care militează în interesul susţinerii şi atingerii obiectivelor pentru protecţia mediului şi dezvoltare durabilă.

     

X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.