Programe, Proiecte, Relatii internationale

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 PROIECT POS Mediu "Management eficient în Situl Natura 2000: ROSCI0330 Osesti – Barzesti"

Detalii

Autor: APM Vaslui,
Adăugat: 2013-09-03 11:04:10
Ultima actualizare: 2014-05-14 15:42:59

Brosura de prezentare

 

 

Management eficient în Situl Natura 2000: ROSCI0330 Oşeşti – Bârzeşti

 

Proiectul este co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala in cadrul Programului Operational Sectorial “Mediu”, Axa Prioritară 4 „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii”.

 

Valoarea totală a proiectului este de 786.059 lei,  finanţare nerambursabilă FEDR şi bugetul de stat.

 

Beneficiar proiect :   FUNDAŢIA CORONA IAŞI

Partener proiect :      AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI VASLUI

 

Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni : 1 iulie 2013 – 30 iunie 2015.

 

Aria de implementare a proiectului:

 

Regiunea : Nord-Est, judeţul Vaslui      

  • Urban –  Vaslui, Negreşti
  • Rural – Comunele Cozmeşti, Oşeşti, Vultureşti şi Ştefan cel Mare

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI

 

Obiectiv general:

 Sprijinirea protecţiei şi îmbunătăţirii stării de conservare a speciilor din cadrul unui sit Natura 2000, asigurând un management corespunzător la nivelul acestora.

 

Obiective specifice:

 1.Asigurarea unui management durabil al speciilor Sitului Natura 2000 ROSCI0330 Oşeşti – Bârzeşti.

2.Creşterea cu 30 % a nivelului de informare şi conştientizare a 800 de copii şi tineri şi 1 000 de adulţi din zonele învecinate sitului ROSCI0330 Oşeşti – Bârzeşti şi a comunităţiilor de impact, asupra importanţei protejării obiectivelor de conservare prezente în sit.

 

PLANUL DE ACTIVITĂŢI AL PROIECTULUI

 Activităţi de tip A: Elaborarea/revizuirea planurilor, strategiilor şi a măsurilor de management al ariilor naturale protejate şi alte activităţi conexe (activităţi preliminare măsurilor concrete de investiţii sau conservare)

- Realizare de studiu ştiinţific de evaluare a stării de conservare a celor două specii : popândău şi dihor de stepă

- Realizare studiu socio-economic la nivelul zonei în care se află situl : comunele Cozmeşti, Oşeşti, Vultureşti, Ştefan cel Mare

- Elaborare, avizare şi aprobare plan de management

 

  • Activitati de tip E:Activităţi de consultare, conştientizare şi informare

- Informare şi publicitate despre proiect : comunicate de presă, conferinţe de presă

- Consultarea publicului în cadrul a două ateliere de lucru - organizate în oraşul Negreşti -  la care vor participa reprezentanţi ai primăriilor şi unităţilor şcolare din comunele vizate, ai CJ Vaslui, Universităţii „Al. I. Cuza”, proprietari de terenuri din sit

- Realizare de studiu de evaluare a gradului iniţial de conştientizare la nivelul comunităţilor

- Realizare website pentru situl ROSCI0330 Oşeşti–Bârzeşti

- Realizare 2 filme documentare : un film despre sit şi un film despre cele două specii de micromamifere

- Organizare şi derulare campanie de conştientizare în rândul a 800 de copii şi tineri din zona sitului

  • Se vor organiza în fiecare din cele 4 comune din zona sitului câte două întâlniri cu copiii şi tinerii.

- Organizare şi derulare campanie de conştientizare în rândul a 1000 de adulţi din zona sitului

  • Se vor organiza în fiecare din cele 4 comune din zona sitului 10 întâlniri cu adulţii.

- Realizare de studiu de evaluare a impactului campaniei de conştientizare

 

  • Activitati de management

X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.