Biosecuritate

tipareste trimite pe mail

 homepage

Detalii

Autor: APM Vaslui,
Adăugat: 2011-01-26 14:13:56
Ultima actualizare: 2011-03-02 14:39:31

Biosecuritatea reprezintă totalitatea măsurilor luate pentru a reduce sau elimina riscurile potenţiale ce pot apărea ca o consecinţăa a utilizării organismelor modificate genetic, care ar putea avea efecte adverse asupra sănătăţii umane şi asupra conservării şi utilizării durabile a diversităţii biologice.

Organismele modificate genetic sunt organismele la care materialul genetic a fost modificat printr-o modalitate ce nu se produce natural prin împerechere şi/sau recombinare naturală.

În vederea instituirii unui control riguros asupra culturilor de plante modificate genetic şi producţiei rezultate din aceasta, Ministrul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a emis Ordinul nr. 237/2006 privind autorizarea cultivatorilor de plante modificate genetic.

În anul 2009, pe raza judeţului Vaslui un singur agent economic a cultivat porumb modificat genetic, în conformitate cu Legea nr. 214/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 49/2000 privind regimul de obţinere, testare, utilizare şi comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile  biotehnologiei moderne, precum şi a produselor rezultate din acestea. Suprafaţa cultivată cu porumb modificat genetic este de 7.15 ha, producţia obţinută fiind de 36.48 tone.

 

Locatii si suprafete cultivate cu plante superioare modificate genetic si operatorii in domeniu in judetul Vaslui - 2009

 

 

 

Loc teren

Denumire

Adresa

Soi

Suprafata

(ha)

Provenienta samanta(tone)

Productie (tone)

Destinatie productie

Cumparata

Prod. proprie

consum

seminte

Lunca Banului

SC Agrotur SRL

Loc. Lunca Veche

Total porumb,

Yicid Gard

7,1505

0,13357

-

36,48

36,48

-

DKC 3946 YG

0,756

0,01153

-

3,86

3,86

-

DKC 3512 YG

0,504

0,0109

-

2,57

2,57

-

DKC 4442 YG

1,008

0,0275

-

5,14

5,14

-

MEB483 BT

1,26

0,0237

-

6,43

6,43

-

DKC 5018 YG

1,008

0,0163

-

5,14

5,14

-

ED 5206 EZA

2,268

0,0367

-

11,57

11,57

-

DKC 5784 YG

0,3465

0,00694

-

1,77

1,77

-

LEGISLAŢIE OMG ŞI CONEXĂ DOMENIULUI OMG

 1. OUG nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic, M.Of. nr. 435/28.06.2007
 2. Legea nr. 247 din 30 iunie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic, M.Of. nr. 472/08.07.2009
 3. OUG nr. 44/2007 privind utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic, M.Of. nr. 438/28.06.2007
 4. Legea nr. 3/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2007 privind utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic, M.Of. nr. 21/11.01.2008
 5. HG nr. 497/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1946/2003 din 15 iulie 2003 privind mişcarea transfrontieră a organismelor modificate genetic, M.Of. nr. 398/13.06.2007
 6. Legea nr. 58/13.07.1994 pentru ratificarea Convenţiei privind Diversitatea Biologică, M.Of. nr. 199/2.08.1994
 7. Legea nr. 59/11.03.2003 pentru ratificarea Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenţia privind diversitatea biologică, semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro, adoptat la Montreal la 29.01.2000, M.Of. 192/26.03.2003
 8. Legea nr. 86/10.05.2000pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998, M.Of. nr. 224/22.05.2000
 9. HG nr. 106/2002privind etichetarea alimentelor, Anexa nr. 3 Norme metodologice privind informaţiile suplimentare care se indică obligatoriu prin etichetare în cazul alimentelor obţinute din organisme modificate genetic sau care conţin aditivi şi arome modificate genetic ori obţinute din organisme modificate genetic - M.Of. nr. 407/12.06.2002; actualizată
 10. HG nr. 173/2006privind trasabilitatea şi etichetarea organismelor modificate genetic şi trasabilitatea alimentelor şi hranei pentru animale, obţinute din organisme modificate genetic, M.Of. nr. 206/06.03.2006
 11. HG 256/2006 privind hrana pentru animale şi alimentele modificate genetic, M.Of.nr. 206/06.03.2006
 12. OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, M.Of. nr. 1.196/30.12.2005, actualizată
 13. HG nr. 115 din 30 ianuarie 2008 privind instituirea sistemului naţional de coordonare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene, M.Of. nr. 112/12.02.2008
 14. Ordinul nr. 98 din 25 ianuarie 2008 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru Securitate Biologică, M.Of. nr. 100/08.02.2008
 15. Ordinul nr. 466/22.04.2008pentru stabilirea componenţei nominale a Comisiei pentru Securitate Biologică (nepublicată în M.Of.)
 16. Ordinul nr. 1295/2005pentru aprobarea Formularului de prezentare a rezumatului notificării privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, în alte scopuri decât introducerea pe piaţă, M.Of. nr. 42/17.01.2006
 17. Ordinul nr. 838/2005pentru aprobarea Îndrumarului privind aplicarea anexei nr. 12 "Planul de monitoring" la Ordonanţa Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de obţinere, testare, utilizare şi comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum şi a produselor rezultate din acestea, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 214/2002 , M.Of. nr. 864/ 26.09.2005
 18. Ordinul nr. 923/2005privind aprobarea Formularului de prezentare a rezumatului notificării privind introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic, ca atare sau în produse, M.Of. nr. 937/20.10.2005
 19. Ordinul nr. 606/2005privind aprobarea Formularului pentru prezentarea rezultatelor introducerii deliberate în mediu a plantelor superioare modificate genetic, în alte scopuri decât introducerea pe piaţă, M.Of.nr. 704/04.08.2005
 20. Ordinul nr. 55/2007pentru infiinţarea Registrului naţional al informaţiei cu privire la modificările genetice din organismele modificate genetic şi transmiterea informaţiei către Comisia Europeană, M.Of. nr. 81/1.02.2007
 21. Ordinul nr. 1829/2007al ministrului mediului şi dezvoltării durabile pentru aprobarea Îndrumarului privind evaluarea riscurilor asupra mediului şi sănătăţii umane, datorate introducerii deliberate în mediu şi pe piaţă a organismelor modificate genetic, M.Of. nr. 856/13.12.2007
 22. Ordinul nr. 973/21.08.2008 privind înfiinţarea Registrului activităţilor de utilizare în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic, M.Of. nr. 742/03.11.2008
 23. Ordinul nr. 1718 din 16 decembrie 2009 pentru aprobarea formatului autorizaţiei şi al acordului de import privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, în alte scopuri decât introducerea pe piaţă, M.Of. nr. 900/22.12.2009
 24. Ordinul nr. 439/2009 privind aprobarea modelelor de formulare necesare procedurii de notificare pentru utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic, M.Of. nr. 303/08.05.2009
 25. Ordinul nr. 1.205 din 16/09/2009 pentru realizarea si functionarea Registrului national privind locatiile introducerii in mediu a organismelor modificate genetic, M. Of. nr. 663/05.10.2009
 26. Ordinul nr. 890/2009pentru modificarea unior acte normative care instituie tarife în domeniul protecţiei mediului, M.Of. nr. 505/22.07.2009

X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.